en

URUKUNDO SHENGE PART 17.2 kinyarwanda from Olivier's blog

Uko bapanga ibyo byose twigarukire kwa Chris

nyuma yumwanya

munini becka asinziye yarakangutse aranganya

amaso arinanura arebye hirya ahabona

agakenyero arakenyera arabyuka.asubira muri

saro

asanga bisanaho haraho mama chris agannye

we ahita yiyicarira muntebe..afata phone

ngabaze chris ahageze agishyira kugutwi Chris

ngo Ba!aba arinjiye.Chris yakubitaanye nisura

ya becka yagombaga kuzamwibutsa

yinshi.Umukobwa mwiza bitangaje

mumukenyero wa

mama we umubyara muntebe ziwabo

amutegereje.

indoro yurukundo nogukumbura niyo becka

yakiranye chris nubwo haribibazo uruhuri.

amwakira neza nkuhasanzwe amwaka bage

arayibika.aragaruka

amuhobera yitonze atavuga acecetse nyamara

ahubwo amosozi

atangira amutemba kumatama.ntanumwe

wasohoye ijambo mukanwa

ke barahoberanye bitinze baricara

bararekurana becka arihanagura aratuza.Chris

umutima we watangiye gutera cyane icyoba

kiba cyinshi yumva abuze icyabaza

becka.akokanya mama we arjnjira ati"wahageze

chris? becka we yakangutse ryari?"Becka

ati"Chris aje nonaha nge nkangutse

mukanya."mama wa chris yariyatunganije

byose

arabagaburira mbega ubona ko aribyiza

koko.barangije becka

yandurura ibintu mama chris ati"munkundire

mbe nirambitse nange

mfite ibitotsi"Abasiga muri sallo ajya kuryama!

.

.Chris yahise yegera becka amukora

mumumutwe gahoro akanya gato arangije

amureba mumaso.ahita azana phoneye

aramwereka ati"Nshaka kuhuza amagambo

wambwiye kutazampemukira nayamafoto! detse

nibinyoma wambeshye nguri wanyu

utariyo!"becka yabuze ahakwirwa

yumva ubwoba buramwuzuye yibonye

kugitanda kimwe na Glad

amafoto akaba afitwe na Chris.amarira yasaga

nayamukamyemo

ahubwo ahitamo gutuza ati"nicishije bugufi

imbere yumusore nifuza ko yazambera

umugabo ariwe weho Chris.ngiye kukubwiza

ukuri kose gusa kwemera nogutanga imbabazi

nibyawe!!chris ati"mbwira nibyo byangaruye!"

.

.Becka yahereye ruhande ukuntu teta yarwaye

mbere yogutaha(SOMA.P ART14) amubwira

ukuntu byatumye abura imodoka agahura na

Glad.bagera mu ruhango imodoka igapfa

akabura aharara kugeza

ahisemo kurara muri hotel nayo ibyumba

bikabura Glad akamusaba ko barara mucyumba

kimwe.abwira chris ati"Mubyumuri naranze

sinifuzaga kontarana nawe nomuri chambre

imwe kuko no muri hotel

byari byangoyd"chris ati"ninde wishyuye

hotel"becka ati"ni Glad

"Chris ati"Nyuma yokurara muri chambre 1

hakurikiyeho iki?"becka ati"nahisemo kurara

nicaye nyamara ibitotsi biranganza Glad

arandyamisha.ndakurahiye ko ntanakimwe

cyakozwe kubushake ndetse

na Glad inzozi zokuncokoza habe nokunyegera

ntiyigeze azirota!"chris ati"niba utarabipanze

kuki wambeshye?"becka abura icyavuga hashize

akanya ati"Mubyukuri ishyire mumwanya

wange ese koko yobikubaho warukumbwiza

ukuri mururiya mwanya?narinziko nimbivamo

amahoro nzamubwiza ukuri.ntabikubwiye

kiryagihe ngo nawe bigusaze.nziko yonkubwiza

ukuri warigukora igishoboka ukantegeka

nibitabaho ngo nkunde mpave.harinigihe

warigutema ijoro ukaza kumpamvu zubusa

ukivuna.niyompamvu nahisemo kukubeshya

ngo nzakubwize ukuri nyuma!"Chris amaze

kumva ukuri kose arahindukira abaza becka

ati"urakeka arinde wafotoye ibi?"becka

ati"uyuntawundi biragaragara

ko byose byarikumipangu ya Glad gusa

yaratsinzwe!"Chris ati"Glad se

aragutereta?"Becka ati"Oya keretse

koyambwiyeko ankunda

nkamubwira ko nkundana nawe!"Chris arangije

kumva byose asiba ya mafoto yose arangije

ati"nyuma yibi, nubusobanuro umpaye

nkoresheje nubwenge bwange ndagirango

nkubwire icyemezocyange.

...NExt Part.

 


Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Post

By Olivier
Added Jun 8 '20

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Archives